ติดต่อเรา

ไพรเวชคลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน

113/61-62, ซอย หมู่บ้านบ้านบัวทอง 5/2 ตำบลบางรักพํฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110   |   โทร 02-594-5832

เวลาทำการ

วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 9.30 น. -18.00 น.    |    วันเสาร์ - วันวันอาทิตย์ 9.30 น. - 16.00 น.    |    หยุดทุกวันจันทร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม